Các câu hỏi thường gặp

Vui lòng đọc Câu hỏi thường gặp của chúng tôi trước khi gửi tin nhắn cho chúng tôi
.

Tôi là cá nhân có làm web được không?

Dù bạn là cá nhân hay công ty thì đều có thể làm web, hiện tại lập một website thông thường không cần giấy phép gì cả.

Tôi không ở Đà Nẵng thì làm việc với webgiare360bằng cách nào?

Có thể làm việc qua Telegram, Facebook hay Zalo… Thanh toán trước 50% và hoàn thành nốt 50% còn lại khi xong sản phẩm.

Cần bao lâu để thiết kế website hoàn thiện và bàn giao?

Tuỳ theo yêu cầu và chức năng của website mà có thời gian hoàn thiện khác nhau. Trung bình website theo mẫu thì mất khoảng 3-7 ngày.

Gởi mail cho chúng tôi
frequently asked Questions

Please read our FAQ before sending us a message.

Can I be an individual web person??

Whether you are an individual or a company, you can make a web site, now you can set up a website without a license at all

I am not in Danang, how do I work with webgiare360??

Can work via Telegram, Facebook or Zalo … 50% prepayment and finish the remaining 50% when finished.

How long does it take to design a complete website and hand over it?

Depending on the requirements and functions of the website, there are different finishing times. The average website template takes about 3-7 days.

Send us a mail