Giải pháp ,Khối cơ quan nhà nước

Phần mềm Quản lý công văn đến – công văn đi

| Lượt xem : 0 | Đăng bởi: admin

         PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN ĐẾN – CÔNG VĂN ĐI VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

         Làm việc tại một môi trường khách quan, dân chủ, được phát huy năng lực, đóng góp xứng đáng công sức, sổ sách được bảo mật, công văn giấy tờ được lưu trữ khoa học, công việc được sắp xếp phân công hợp lý, không có tình trạng đổ thừa, đổ lỗi cho nhau. Đó là nguyên cớ để chúng tôi phát hành ra đời phần mềm ”PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN ĐẾN – CÔNG VĂN ĐI VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC”.  Nhằm hỗ trợ cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, … trên 63 tỉnh thành có điều kiện đưa công nghệ thông tin vào công tác quản lý và điều hành. Chúng tôi đã nghiên cứu và thiết kế nên một cơ sở dữ liệu tổng thể và tiện ích để hỗ trợ cho lãnh đạo, các bộ phận văn thư, văn phòng một phần mềm để quản lý và lưu trữ sổ công văn đến, công văn đi, xuyên suốt trong quá trình soạn thảo, duyệt, lưu trữ và trình cấp lãnh đạo. Qua đó cán bộ chuyên trách có thể  theo dõi toàn bộ hồ sơ và luồng xử lý văn bản tại đơn vị mình, thống kê, báo cáo trực quan, chi tiết.

        Phần mềm hỗ trợ quản lý công việc và danh sách liên hệ, các tính năng nhắc việc, chat, email trao đổi nội bộ nhằm mục đích nâng cao hiệu quả trong công việc, tiết kiệm được thời gian, công sức, sắp xếp công việc một cách khoa học, hợp lý và bài bản nhất

Xem thêm : Giải pháp ,Khối cơ quan nhà nước